Kyrkslätts pensionärer r.f.

Kyrkslätts pensionärers info 15.12.2023

Hej allesammans!

Den här tiden på året är det svårt att tro på att klimatet håller på att bli varmare. De höga el-priserna gör att vi sänker inomhustemperaturen hemma men trots det blir el-räkningarna skyhöga.  Men vi går mot ljusare tider och hoppas på litet mindre köld och drömmer om sommaren.

Pensionärsföreningens verksamhet har kommit igång. På första månadsmötet den 8.1.2024 hade vi Johanna Pikkarainen , kommunens HyTe planerare som föreläsare om kommunens planer för den förebyggande vården. Ännu är det ganska oklart hur arbetsfördelningen mellan Välfärdsområdet och kommunen skall organiseras.  Goda råd är dyra såsom det heter och brist på pengar är det som bromsar stödet för vården och för oss äldre. Föreningarnas roll och insats blir allt viktigare i vårt samhälle.  Vi ska fortsättningsvis satsa på trevlig gemenskap och samvaro. Alla behövs och ju flera vi är som är aktiva desto roligare!

Vi har nu en ny/gammal styrelse. Leif Wikström fortsätter som ordförande, Tor Korkman som viceordförande, Sonja Rönkkö som sekreterare, Kerstin Enberg som kassör, Sol-Britt Kärki som reseledare och som andra reseledare vår nya styrelsemedlem Kerstin Grönqvist. Glen Lindholm bevakar våra intressen i SPF-Västnyland, Christian Aspegren jobbar för idrottsverksamheten och vår nya styrelsemedlem Håkan Taubert har föreslagits till musikansvarig.  Lisbeth Dannberg har en lång erfarenhet i styrelsen och är nu med som suppleant. Solbritt Schreiber är suppleant och är ansvarig för medlemsregistret. Som IT-ansvarig fortsätter Tom Lindberg (utanför styrelsen). Styrelsens kontaktuppgifter finner du HÄR.

Vårens fortsatta verksamhet

Månadsträff 5.2.2024. Födelsedagsfest för de som fyllt jämna år under år 2023. Kerstin och Percca Munck underhåller.  5.2. är Runebergsdagen  och Runeberg är också värd en ros! Tove Fagerholm har lovat tala om Runeberg.

Månadsträff 4.3.2024. FRK Kyrkslätt berättar om förstahjälpen i hemmet.  Allsång från föreningens sångbok.  Vi tänkte också tillsammans fundera på olika hjälpmedel som kan underlätta vardagen hemma.  Om du har något bra tips så dela gärna med dig av dem på mötet. Kaffe och bulla (4 euro)

25.3.2024 Minnesstund och Vårmöte
Vi minns våra 2023 avlidna medlemmar tillsammans med församlingens präst. Musik Percca Munck. Därefter har vi vårmöte och behandlar verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2023. Föreningen bjuder på kaffe och bulla.

Månadsträff 8.4.2024. Kenneth  Eriksson, Kriminalitet i samhället. Musik och sång med familjen Sonntags. Mötet kunde börjas med musik, sedan föredrag och efter det kaffe  (4 euro) och musik.

19.4.2024 Vårbasar och lotteri.  Lotterivinster kan hämtas till månadsmötena, senast den 8.4.2024.
Hobbyklubben jobbar varje fredag för att det skall finnas fina produkter till försäljning. Om någon vill komma med i gemenskapen så kontakta Tor Korkman.

Månadsträff 6.5.2024 Prof. Alf Björklund föreläser, musik och sång. Kaffe (4 euro).

Månadsträff 3.6.2024 Traditionell avslutning inför sommarpausen på Wohls gård ute i tältet i härlig miljö. Och vi beställer fint väder igen!!! Musik och sång av Johan Jussi Lindberg.

Motions- och hobbyverksamheten våren 2024

Alla som har e-post har fått programmet per e-post. Dessutom finns det på föreningens web-sida. 

Resor och teater och bio

28.6.2024        Hemliga resan

04.02.2024     Fallåker teater  Ännu finns det några platser kvar, lönar sig att anmäla sig nu då biljetternas antal är begränsat.
Busstransport. Kontakta Sol-Britt Kärki

25.02.2024      Evitskogs revy, Svarte Petter, samåkning med egna bilar. Om någon behöver skjuts så kontakta Sol-Britt Kärki!

 Bio 

2.2.2024            Stormskärs Maja Föreningens egen föreställning på fredag kl. 13.00 - Kom med!!!!

IT-verksamhet Medlemmarna kan kontakta Sebastian Nordlund på biblioteket för individuellt stöd,
tfn 040 126 9665.

Äldrerådet
Kommunens äldreråd sammankommer 1 gång i månaden med en paus på sommaren. Kyrkslätts pensionärer rf:s represent i äldrerådet är Sonja Rönkkö. Om du har något du vill att skall tas upp i äldrerådet så tag gärna kontakt, tfn 045-160 7151 eller sonja.ronkko@elisanet.fi

Obs.! Alla som fyllt 68 år har rätt till seniorkort, gratis inträde 1 gång per dygn till simhallen och till simhallens konditionssal.  Seniorkortet fås i simhallens kassa och man bör kunna bevisa att man fyllt 68 år – Det räcker inte att man ser gammal ut och vi alla ser ju unga ut (smile).

Pensionärsförbundet har anställt en ny verksamhetsledare / intressebevakare, Ilona Salonen som började sitt jobb denna vecka. En viktig uppgift, speciellt i dessa tider då det skall sparas överallt.

Information om vår Hobby och motionsverksamhet hittar du HÄR. Vi hoppas att ännu många kommer med i veckoaktiviteterna. Kontaktperson för anmälning finns nämnd på webbsidan. Kom med !!!!

Varma hälsningar Styrelsen / Sonja Rönkkö