Kyrkslätts pensionärer rf

Kyrkslätts pensionärer rf
Välkommen till våra webbsidor! 

Kyrkslätts pensionärer rf fyller 47 år i oktober 2021.  Föreningens medlemsantal har varierat under de senaste åren och är för tillfället under 300. Verksamheten har blivit mångsidigare under årens lopp med många nya aktiviteter. 

Med coronan har vi fått leva i 1,5 år med minimal verksamhet och nu borde vi komma igång mot ett mera normalt liv. Nu är största delen av 60+ vaccinerade med två doser, och även yngre får sina doser enligt tillgången på vaccin. Det gör att det blir möjligt att inleda något så när normal verksamhet under hösten. Eller det får vi hoppas på och att det inte blir några tråkiga bakslag, som under de senaste veckorna.

Vi har planerat höstens program, så som tidigare och försöker förvekliga allt enligt dagsläget.

Månadsträffarna inleds i september, med beaktande av rådande situation och därtill inleder de olika veckovisa verksamheterna enligt det medlemmarna i grupperna kommer överens om.

De flesta verksamheterna sker i Servicecentralen och där finns inte någon egentlig begränsning, vad antalet deltagare beträffar, men säkert avstånd och andra hygieniska regler bör följas. Det som myndigheterna talar om, är offentliga tillställningar, och det ordnar vi inte.

Jag hoppas vi kan inleda hösten så normalt som möjligt och att den första månadsträffen kan ordnas den 6 september och med möjligaste få begränsningar.

Vi har ett tufft år bakom oss, men nu får vi göra en omstart.

 

Leif Wikström

ordförande

Kyrkslätts pensionärer