Kyrkslätts pensionärer r.f.

Kyrkslätts pensionärer rf
Välkommen till våra webbsidor! 

 

Kyrkslätts pensionärer rf är nu inne på sitt 49:e verksamhetsår.  Föreningens
medlemsantal har varierat under de senaste åren och är för tillfället under
300. Verksamheten har blivit mångsidigare under årens lopp med många nya aktiviteter, som vi nu kan förverkliga igen. 

Hösten är här och vi har fått igång de olika verksamheterna, som föreningsmedlemmarna är vana vid. Sommaren var varm och torr och som normalt brukar så går sommartiden alltför fort. De planerade resorna under sommaren har nu kunnat utföras, och efter några lugna år så känns det att tiden krymper och att almanackan blir fylld och allt ryms inte med. Hösten har nu blivit fylld med olika verksamheter i föreningen, men det finns nog plats för flera personer att delta i det varierande utbudet. Det finns även möjlighet till att utöka utbudet, om det finns behov och intresse.

Vi har gjort förfrågningar om möjligheten till Bowling i Kyrkslätt, och om intresse finns, så kan det ordnas både plats och tid. 4-5 personer kan inleda verksamheten och utrymme finns för ett ökat antal enligt behov.
De flesta verksamheterna sker i Servicecentralen och det finns nog utrymme för flera
grupper även där, beroende på vilken typ av utrymme som krävs.

Månadsträffarna har nu kommit i gång och höstens program för dem är klara, men alltid blir det små förändringar som uppdateras enligt behov.
Vi har haft ett tufft år bakom oss, men nu kan vi komma i gång igen, kanske inte i gamla banor, men i nya och beprövade banor.

 

Leif Wikström

ordförande

11.10.2022

Kyrkslätts pensionärer