Kyrkslätts pensionärer rf

Kyrkslätts pensionärer rf
Välkommen till våra webbsidor! 

Kyrkslätts pensionärer  rf  fyllde 45 år i början av oktober 2019.  Föreningens medlemsantal har varierat under de  senaste åren och  är för tillfället ca. 310.  Verksamheten har blivit mångsidigare med många nya aktiviteter.  

Månadsträffarna som hålls i Kyrkslätts Servicecentral är mycket populära, deltagarantalet är oftast över 100. På månadsträffarna vill föreningen ge medlemmarna mångsidigt program med uppträdanden som underhåller med sång och musik eller föreläser och informerar om aktuella ärenden.

Föreningens motion- och klubbverksamhet erbjuder medlemmarna varierande program från måndag till fredag. Beroende på verksamhetsformen är träffarna varje vecka, varannan vecka eller en gång per månad.

Föreningen har också livlig reseverksamhet. Man ordnar en dags utfärder och längre resor med kulturella mål samt teater- och revykvällar.

Med olika verksamhetsformer erbjuder föreningen sina medlemmar trivsel, social samvaro och gemenskap, hälsobefrämjande motions- och klubbverksamhet samt underhållande tidsfördriv och stimulans för hjärnan. Välkommen med!

 
 

Kyrkslätts pensionärer