Kyrkslätts pensionärer r.f.

Kyrkslätts pensionärer rf
Välkommen till våra webbsidor! 

 

Kyrkslätts pensionärer rf är nu inne på sitt 50:e verksamhetsår.  Föreningens
medlemsantal har varierat under de senaste åren och är för tillfället under
300. Verksamheten har blivit mångsidigare under åren med många nya aktiviteter, som vi kan förverkliga igen. 

Vårens program har kommit igång med fart. Utbudet är rikligt, med de återkommande
veckovisa programmen med fysiska aktiviteter, som gymnastik i vatten och utan vatten,
dans, diskussioner på olika språk, yoga, spel, samt arbete med händerna i hobbyklubben. Även stavgång med eller utan stavar finns med. Vi har elva ordinarie verksamheter i veckan Det finns även möjlighet till att utöka utbudet, om det finns behov och intresse.

Resorna och teater har alltid varit en viktig del av föreningens verksamhet, och nu finns
det igen möjlighet att komma med i den verksamheten. Även bio har rönt ett stort intresse, och beroende på utbudet så har intresset varit växande.

De flesta verksamheterna sker i Servicecentralen och det finns nog utrymme för flera
grupper även där, beroende på vilken typ av utrymme som krävs.

Vi har en grupp som övar Boule, på sommaren ute och senare inne. Där finns nog plats för de som är intresserade eller bara vill pröva på något nytt.

Vi har gjort förfrågningar om möjligheten till Bowling i Kyrkslätt, och om intresse finns, så kan det ordnas både plats och tid. 4-5 personer kan inleda verksamheten och utrymme finns för ett ökat antal enligt behov.

Månadsträffarna är en viktig del av verksamheten, då de samlar en stor del av
medlemmarna samman. Information om olika händelser förmedlas, föredrag och olika
uppträdanden med sång och musik finns med.

Det sker förändringar i närområdet, men även nationellt och internationellt, som påverkar samhället och inverkar även på vår verksamhet på olika sätt.

Årets stora händelse är på hösten, då föreningen fyller 50 år. Flera frågor om jubiléet är
ännu öppna, men en historik över de 50 åren är på gång.

Leif Wikström
ordförande
16.1.2024

Kyrkslätts pensionärer