Kyrkslätts pensionärer r.f.

Förbundsnytt 

Pensionärsförbundets kansli skickar ut medlemsbrevet Förbundsnytt till föreningarna några gånger per år. Förbundsnytt distribueras i pdf-format. Du kan dela med sig av Förbundsnytt till medlemmar som inte använder dator genom att printa ut brevet och ge det till dem.

Här finner du de senaste numren av Förbundsnytt  

 

Andra publikationer 

Att åldras på 2020-talet: Social delaktighet som grund för ett gott åldrande
Anna K. Forsman och Johanna Nordmyr, två duktiga forskare vid Åbo
Akademi, har publicerat en rapport om att åldras tryggt på 2020-talet. Den har
många förtjänster och är värd att läsa.

Du hittar den och andra publikationer HÄR

 

IT för seniorer

På den här sidan hittar du instruktioner och nyheter som är aktuella för seniorer som använder dator. Du hittar de artiklar som ingått i it-biten i God Tid och annat aktuellt, som instruktioner och tips som vi själva eller andra har samlat. 

Länken till sidan finner du HÄR