Kyrkslätts pensionärer rf

 

MOTIONS- OCH KLUBBVERKSAMHET under år 2020
 

Föreningens motions- och klubbverksamhet erbjuder medlemmarna varierande program från måndag till fredag. Beroende på verksamhetsformen är träffarna varje vecka , varannan vecka eller en gång per månad.

Hösten 2020 

Onsdagar kl. 11 – 12,   ca 1 timme

Stavgång startar från Servicehusets parkering. Alla välkomna med!

______________________________________________________

OBS! All motions- och klubbverksamhet nedan har inställts fr.o.m. 30.11.2020

Varannan måndag      kl.  15.30 – 16.30,  fr.o.m.  14.9. (28.9., 12.9., 26.9. osv.)

Linedans  

Anmälning till Sonja Rönkkö, tel. 045-1607151
Avgiftsbelagd

_______________________________________________

Tisdagar      kl.  18 - 20

Litteraturcirkeln första tisdagen i månaden 18-20. Så fort biblioteket står färdigt så samlas Läslampan där. Nya bokvänner är också varmt välkomna.

Ledare: tove.fagerholm@gmail.com, tel. 040-5144267

_______________________________________________

Tisdagar kl. 13 – 15 varje tisdag, året runt.

Bridge i  Servicecentralen

Ledare:   Margareta Helenefors-Grönstrand,  tel.  041-4680761

_______________________________________________

Tisdagar  kl. 15 – 16

Yoga i Servicecentralen

Ledare Maj-Britt Perander, tel. 040-5707228
Avgiftsbelagd

__________________________________________________

Onsdagar kl. 13, datum enligt överenskommelse

Tysk diskussionscirkel i Servicecentralen

Ledare Tor Korkman, tel. 0440-721203

______________________________________________________

Onsdagar kl. 15.30 – 16.30 

Balansella i Servicecentralen

Ledare Ulla Falkstedt, tel. 050-3007510
Avgiftsbelagd

______________________________________________________

Torsdagar kl. 8.40 – 9.10 och 9.10 – 9.40

Vattengymnastik i Simhallens terapibassäng, två skilda grupper
Sista gången torsdagen den 10.12.2020.

Anmälning till Tuija Gröndahl, tel. 0400-554562
Avgiftsbelagd

_____________________________________________________

Torsdagar kl. 13, datum enligt överenskommelse (nu på paus p.g.a. Corona)

Engelsk diskussionscirkel i Servicecentralen

Ledare Tuovi Lindholm, tuovilindholm2002@yahoo.se

_____________________________________________________

Fredagar kl. 9.00 – 15.00

Hobbyklubben i Servicecentralens hobbyrum, hand- och slöjdarbeten.

Ledare Tor Korkman, tel. 044-0721203

_____________________________________________________

Teaterklubben startar under 2020

Intresserade vänligen kontakta  Maire Wollsten, tel. 040 7560646

_____________________________________________________

 

Våren 2020              

Alla dessa aktiviteter inhiberades i Mars p.g.a. coronaläget.

Måndagar,  kl. 15.30 – 16.30, varannan vecka börjande från 13.1.2020

Linedance med Alf Skogster

Anmälningar till Sonja Rönkkö, tel. 045-1607151

Avgiftsbelagd

Tisdagar     kl.  13.00 - 15.00 / varje tisdag året runt.

Bridge i Cafè Cleopatra

Ledare:   Margareta Helenefors-Grönstrand,  tel.  041-4680761

­­­­­­­­­­­­­­­Tisdagar  kl. 15 – 16, 14.1. - 28.4.2020, inte 18.2, 15 gånger

Yoga i Servicecentralen

Ledare Maj-Britt Perander, tel. 040-5707228

Avgiftsbelagd

Tisdagar kl. 18

Litteraturcirkeln Läslampan träffas första tisdagen varje månad kl. 18

7.1., 4.2., 3.3., 7.4., 5.5.
För närmare upplysningar kontakta Tove Fagerholm 040-5144267.  Också nya bokvänner är välkomna.

Onsdagar kl. 11, ca 1 timme

Stavgång startar från Servicecentralens parkering

Onsdagar kl. 13, datum enligt överenskommelse

Tysk diskussionscirkel i Servicecentralen

Ledare Tor Korkman, tel. 0440-721203

Onsdagar kl. 15.30 – 16.30, 15.1 -29.4.2020, inte 19.2, 15 gånger

Balansella i Servicecentralen

Avgiftsbelagd

Ledare Ulla Falkstedt 050-3007510

Torsdagar kl. 9 – 9.30 och 9.30 -10.00, 9.1 – 28.5.2020, inte 20.2 och 26.5, 19 gånger

Vattengymnastik i Simhallens terapibassäng, två skilda grupper

Avgiftsbelagd

Kontaktperson Sonja Rönkkö

Torsdagar kl. 13.00 - , datum enligt överenskommelse

Engelsk diskussionscirkel i Servicecentralen

Ledare Tuovi Lindholm, tuovilindholm2002@yahoo.se

Fredagar kl. 9.00 – 12.00

Hobbyklubben i Servicecentralens hobbyrum, hand- och slöjdarbeten.

Ledare Tor Dannberg, tel. 050-5189747

Teaterklubben startar under 2020

och intresserade vänligen kontakta  Maire Wollsten,

tel. 040 7560646