Kyrkslätts pensionärer r.f.

 

MOTIONS- OCH KLUBBVERKSAMHET 

Föreningens motions- och klubbverksamhet erbjuder medlemmarna varierande program från måndag till fredag. Beroende på verksamhetsformen är träffarna varje vecka , varannan vecka eller en gång per månad.

Våren 2023

Uppdaterad 25.11.2022

Måndagar kl.  15.30 – 16.30,  fr.o.m.  9.1.2023

Linedans  
Anmälning till Sonja Rönkkö, tel. 045-1607151

Avgiftsbelagd

______________________________________________

Tisdagar kl. 13.30

Bridge varje tisdag 
Ledare:   Margareta Helenefors-Grönstrand,  tel.  041-4680761

 _______________________________________________

Tisdagar  kl. 14.00 – 15.00 fr.o.m. 10.1 - 25.4.2023, (16 gånger) 

         Yoga i Servicecentralen
          Ledare Maj-Britt Perander, tel. 050-5707228

          Avgiftsbelagd
_____________________________________________

Tisdagar      kl.  18.00 – 20.00

Litteraturcirkeln Läslampan träffas den första tisdagen i månaden  kl 17.30 -20 i bibliotekets mötesrum Linlo. 

Ledare: tove.fagerholm@gmail.com, tel. 040-5144267

 _______________________________________________

Onsdagar kl. 11.00– 12.00,   ca 1 timme

Stavgång startar från Servicehusets parkering. Alla välkomna med! 
(med eller utan stavar)

______________________________________________________

Onsdagar kl. 13.30, fr.o.m. 11.1.2023 varje onsdag

Tysk diskussionscirkel i Servicecentralen
Ledare Tor Korkman, tel. 0440-721203

______________________________________________________

Onsdagar kl. 15.30 – 16.30  fr.o.m.11.1 - 26.4.2023, (16 gånger) 

Balansella i Servicecentralen
Ledare Ulla Falkstedt, tel. 050-3007510

Avgiftsbelagd

__________________________________________ ____________

Torsdagar kl. 9.00 – 9.30,  9.30 – 10.00, 10.00 - 10.30  fr.o.m. 12.1.2023

Vattengymnastik i Simhallens terapibassäng, tre skilda grupper

Avgiftsbelagd

Anmälning till Sonja Rönkkö, tel. 045-1607151

_____________________________________________________

Torsdagar kl. 13.30, fr.o.m. 12.1.2023

Engelsk diskussionscirkel i biblioteket, mötesrum Linlo
Ledare Tuovi Lindholm,  050-3702690

_____________________________________________________

Fredagar kl. 9.00 – 15.00

Hobbyklubben i Servicecentralens hobbyrum, hand- och slöjdarbeten.

Nya medlemmar är välkomna
Ledare Tor Korkman, tel. 044-0721203

 

=======================================================

Hösten 2022 

Måndagar kl.  15.30 – 16.30,  fr.o.m.  12.9. 2022

Linedans  

Anmälning till Sonja Rönkkö, tel. 045-1607151

_______________________________________________

Tisdagar      kl.  18 - 20

Litteraturcirkeln Läslampan börjar igen den 13.9. och fortsätter sedan den första tisdagen i månaden  kl 17.30 -20. 

Ledare: tove.fagerholm@gmail.com, tel. 040-5144267

_______________________________________________

Tisdagar kl. 13.30, varje tisdag

Bridge, fr.o.m. 16.8.

Ledare:   Margareta Helenefors-Grönstrand,  tel.  041-4680761

_______________________________________________

Tisdagar  kl. 14 – 15

Yoga i Servicecentralen fr.o.m. 13.9 – 15.11.2022

Ledare Maj-Britt Perander, tel. 050-5707228

Avgiftsbelagd

__________________________________________________

Onsdagar kl. 11 – 12,   ca 1 timme, fr.o.m. 10.8.2022

Stavgång startar från Servicehusets parkering. Alla välkomna med!  (med eller utan stavar)

______________________________________________________

Onsdagar kl. 13.30, fr.o.m. 14.9.2022

Tysk diskussionscirkel i Servicecentralens Hobbyhus

Ledare Tor Korkman, tel. 0440-721203

______________________________________________________

Onsdagar kl. 15.30 – 16.30 

Balansella i Servicecentralen fr.o.m. 14.9.2022

Ledare Ulla Falkstedt, tel. 050-3007510

Avgiftsbelagd

______________________________________________________

Torsdagar kl. 9.00 – 9.30 och 9.30 – 10.00 fr.o.m. 1. september

Vattengymnastik i Simhallens terapibassäng, två skilda grupper

Avgiftsbelagd

Anmälning till Sonja Rönkkö, tel. 045-1607151

_____________________________________________________

Torsdagar kl. 13.30, fr.o.m. 15.9.2022

Engelsk diskussionscirkel i Bibliotekets mötesrum Linlo

Ledare Tuovi Lindholm,  050-3702690

_____________________________________________________

Fredagar kl. 9.00 – 15.00 fr.o.m. 9.9.2022

Hobbyklubben i Servicecentralens hobbyrum, hand- och slöjdarbeten.

Ledare Tor Korkman, tel. 044-0721203

_____________________________________________________