Kyrkslätts pensionärer r.f.

 

MOTIONS- OCH KLUBBVERKSAMHET 

Föreningens motions- och klubbverksamhet erbjuder medlemmarna varierande program från måndag till fredag. Beroende på verksamhetsformen är träffarna varje vecka , varannan vecka eller en gång per månad.

Våren 2024

Måndagar kl. 15.30 – 16.30, fr.o.m. 8.1.2024

Linedans
Anmälning till Sonja Rönkkö, tel. 045-1607151
Avgiftsbelagd

______________________________________________

Tisdagar kl. 13.00

Bridge varje tisdag året om
Ledare: Margareta Helenefors-Grönstrand, tel. 041-4680761

_______________________________________________

Tisdagar kl. 14.00 – 15.00 fr.o.m. 9.1 - 23.4.2024

Yoga i Servicecentralen
Ledare Maj-Britt Perander, tel. 040-5707228

Avgiftsbelagd

_____________________________________________

Tisdagar kl. 18 - 20

Litteraturcirkeln Läslampan träffas den första tisdagen i månaden kl 17.30 -20 i
bibliotekets mötesrum Linlo.

Ledare: tove.fagerholm@gmail.com, tel. 040-5144267

_______________________________________________

Onsdagar kl. 11.00– 12.00, ca 1 timme

Stavgång startar från Servicehusets parkering. Alla välkomna med!
(med eller utan stavar)

______________________________________________________

Onsdagar kl. 13.30, fr.o.m. 10.1.2024

Tysk diskussionscirkel i Servicecentralen
Ledare Tor Korkman, tel. 0440-721203

______________________________________________________

Onsdagar kl. 15.30 – 16.30 fr.o.m.10.1 - 24.4.2024

Balansella i Servicecentralen
Ledare Ulla Falkstedt, tel. 050-3007510

Avgiftsbelagd

______________________________________________________

Torsdagar kl. 9.00 – 9.30, 9.30 – 10.00 och 10.00 – 10.30 fr.o.m. 11.1.2024

Vattengymnastik i Simhallens terapibassäng, tre skilda grupper
Anmälning till Sonja Rönkkö, tel. 045-1607151

Avgiftsbelagd

_____________________________________________________

Torsdagar kl. 13.30, fr.o.m. 11.1.2024

Engelsk diskussionscirkel i biblioteket, mötesrum Linlo

Ledare Tuovi Lindholm, 050-3702690

_____________________________________________________

Fredagar kl. 9.00 – 15.00

Hobbyklubben i Servicecentralens hobbyrum, hand- och slöjdarbeten.
Nya medlemmar är välkomna

Ledare Tor Korkman, tel. 044-0721203

=======================================================

Hösten 2023 (gammal)     

(uppdaterad 16.06.2023)

Måndagar kl.  15.30 – 16.30,  fr.o.m. 11.9 – 11.12.2023

Linedans  
Anmälning till Sonja Rönkkö, tfn 045-1607151

Avgiftsbelagd

______________________________________________

Tisdagar kl. 13.00 – 15.00

Bridge varje tisdag året om
Ledare:   Margareta Helenefors-Grönstrand,  tfn  041-4680761

 _______________________________________________

Tisdagar  kl. 14.00 – 15.00 fr.o.m. 12.9 – 28.11.2023  (12 ggr)

         Yoga i Servicecentralen
          Ledare Maj-Britt Perander, tfn. 050-5707228

          Avgiftsbelagd
_____________________________________________

Tisdagar      kl.  17.30 –  20 fr.o.m.  oktober 2023

Litteraturcirkeln Läslampan träffas den andra tisdagen i månaden  kl 17.30 - 20 i bibliotekets mötesrum Linlo. 

Ledare: tove.fagerholm@gmail.com, tfn. 040-5144267

 _______________________________________________


Onsdagar kl. 11.00– 12.00,   ca 1 timme

Stavgång startar från Servicehusets parkering. Alla välkomna med! 
(med eller utan stavar)

______________________________________________________

Onsdagar kl. 13.30, fr.o.m.  6.9.2023

Tysk diskussionscirkel i Servicecentralen
Ledare Tor Korkman, tfn  0440-721203

______________________________________________________

Onsdagar kl. 15.30 – 16.30  fr.o.m. 13.9 – 29.11.2023 (12 ggr)

Balansella i Servicecentralen
Ledare Ulla Falkstedt, tfn 050-3007510

Avgiftsbelagd

______________________________________________________

Torsdagar kl. 9.00 – 9.30,  9.30 – 10.00 och 10.00 – 10.30  fr.o.m. 7.9 – 7.12.2023

Vattengymnastik i Simhallens terapibassäng, tre skilda grupper

Avgiftsbelagd

Anmälning till Sonja Rönkkö, tfn. 045-1607151

_____________________________________________________

Torsdagar kl. 13.30, fr.o.m.  7.9.2023

Engelsk diskussionscirkel i biblioteket, mötesrum Linlo

Ledare Tuovi Lindholm, tfn 050-3702690

_____________________________________________________

Fredagar kl. 9.00 – 13.00 fr.o.m. 8.9.2023

Hobbyklubben i Servicecentralens hobbyrum, hand- och slöjdarbeten.

Nya medlemmar är välkomna
Ledare Tor Korkman, tfn 044-0721203

_____________________________________________________

Obs! Boule träningar  måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 14.00 –

på Kusasplan. Kontaktperson Christian Aspegren tfn 040-1766412

=======================================================