Kyrkslätts pensionärer r.f.

BLI MEDLEM  

Du som ännu inte hör till någon pensionärsförening, det är dig vi vill nå.

Du känner säkert många av våra medlemmar, men du har ännu inte kommit med.

Det är dig och alla andra av ungefär samma årgång som vi vill få kontakt med.

Kyrkslätts pensionärer rf grundades 1974 och hör till Svenska pensionärsförbundet (SPF)  och dess västnyländska distrikt - SPF Västnyland. Föreningen har för närvarande ca 310 medlemmar och är politiskt och religiöst obunden. Medlemsavgiften för år 2024 är 25 euro.

Vår förening hör till Svenska pensionärsförbundet (SPF). Förbundet sköter om pensionärernas intressebevakning på riksnivå. Spf publicerar en egen tidning GOD TID med nio nummer per år. Tidningen innehåller artiklar om aktuella pensionärspolitiska frågor, ger nyttig information om hälsovård och socialpolitik och har därtill mycket intressant läsbart t.ex. om resor och kultur. Som vår förenings medlem får du denna tidning automatiskt.

Närmare uppgifter fås av kontaktpersonerna  eller fyll i blanketten.

Skriv siffran 10 med bokstäver: