Kyrkslätts pensionärer rf

VERKSAMHETSKALENDER 

Månadsträffarna

Månadsträffarna hålls i Kyrkslätts Servicecentral den första måndagen varje månad kl. 13.30.
På månadsträffarna vill föreningen ge sina medlemmar tillfälle till trevlig samvaro samt erbjuda mångsidigt program med uppträdanden med sång och musik eller föreläsningar och information om aktuella ämnen.

Våren 2020

Januari 

Tisdag   7.1.    

Månadsträff /  Thomas Hellström från polisen berättar om säkerhet och  trygghet och hur vi bäst  kan skydda oss mot inbrott m.m.

Februari

Måndag   3.2.    

Månadsträff och födelsedagsfest. Det spelas ”gamla stenkakor” med               melodier från vår ungdom.                        

Mars

Måndag   2.3. 

Månadsträff / Röda Korset informerar om första hjälp m.m.

Alla vårens aktiviteter nedan är inhiberade p.g.a. karantänbestämmelser gällande coronaviruset.

Måndag  23..3. 

Vårmöte och minnestund för de under år 2019 avlidna medlemmarna i samverkan med Kyrkslätts svenska församling.

April

Måndag   6.4.    

Månadsträff / Musik och sång med familjen Sonntag.

Maj

Måndag   4.5.     

Månadsträff / Info om Winbergs stiftelse av verksamhetsledare Annika von Schantz.

Onsdag 13.5.   

Allsångsfest i Kyrkslätt församlingshem  kl 13.30 till ca. 16.00

Juni

Måndag   1.6.     

Månadsträff  på Wohls gård med rundvandring och blomsterfrågesport

 

Hösten 2019  (gammal)

September

Måndag 2.9

Margareta Kull-Poutanen berättar med ord och bilder om Kyrkslätts nya fina bibliotek som kommer att stå färdigt nästa år.

Oktober

Måndag 7.10   

Affe Skogster och hans line-dansare visar hur det går till att dansa till rejäl countrymusik.

November

Måndag 4.11

Trubaduren Peter Ingo  underhåller oss.

Måndag 25.11

Höstbasar i Sevicecentralen kl.10-13.00

Höstmöte kl. 13.30

December

Måndag 2.12

Gröt och pratmöte

Torsdag 12.12

Julfest i Majvik kl. 16-21