Kyrkslätts pensionärer rf

VERKSAMHETSKALENDER 

Månadsträffarna

Månadsträffarna hålls i Kyrkslätts Servicecentral den första måndagen varje månad kl. 13.30.

OBSERVERA! Vi använder ansiktsmask. Föreningen delar ut masker vid behov.

För att hålla koll på antalet deltagare bör man förhandsanmäla sig till varje träff. Se närmare i Aktuellt

På månadsträffarna vill föreningen ge sina medlemmar tillfälle till trevlig samvaro samt erbjuda mångsidigt program med uppträdanden med sång och musik eller föreläsningar och information om aktuella ämnen.

Våren 2021

PÅ GRUND AV CORONAPANDEMIN, ÄR ALLA MÅNADSTRÄFFAR TILLSVIDARE INHIBERADE!

Januari

Måndag   4.1

Månadsträff / Programmet öppet.

Februari

Måndag   1.2

Månadsträff och födelsedagsfest / INHIBERAS OCH FLYTTAS TILL SENARE TIDPUNKT.

Mars

Måndag   1.3

Månadsträff / Programmet öppet.

 

Måndag 22.3

Vårmöte och minnestund för de som avlidit åren 2019 och 2020 avlidna medlemmar i samverkan med Kyrkslätts svenska församling. / INHIBERAS OCH FLYTTAS TILL SENARE TIDPUNKT.

April

Måndag   12.4

Månadsträff / Programmet öppet.

Maj

Måndag   3.5

Månadsträff / Programmet öppet.

Juni

Måndag   7.6

Månadsträff / Programmet öppet.

Hösten 2020  (gammal)

September

Måndag 7.09.

Månadsträff på Wols Gård.
40 medlemmar  iklädda ansiktsmasker deltog i ett lyckat månadsmöte                       ute i det fria där vi fick bekanta oss med både historia och trädgårdsskötsel.
Thomas Junell, försäljnings- och marknadsföringschef för Wohls Ab, hälsade oss välkomna samt guidade oss genom gårdens historia.
Ingels marthor skötte om kaffeserveringen.

Måndag 21.09.

Vårmöte (kunde hållas först nu p.g.a. Coronaläget).
Verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande för verksamhetsåret 2019 behandlades och godkändes.

Oktober

Måndag 5.10

Månadsträff med musikprogram. Trubaduren Peter Ingo underhåller oss.

November

Måndag 2.11

Månadsträff. Ingen höstbasar före mötet denna gång

Måndag 23.11

Stadgeenligt Höstmöte.
Val av styrelse och ordförande för 2021, verksamhetsplan och budget presenteras och medlemsavgiften fastställs. 

December

OBS! Gröt och pratfesten 7.12 samt Julfesten 11.12 är inhiberade p.g.a. coronaläget.

Måndag 7.12

Gröt- och pratträff. Körslätt uppträder

Fredag 11.12

Julfest på Majvik 16 - 21, tillsammans med Norra Kyrkslätts pensionärer.
Musikfrågesport, lotteri, julgubbe, god mat och dryck.
Pris 38 €
Denna gång ordnar vi ingen busstransport.