Kyrkslätts pensionärer r.f.

VERKSAMHETSKALENDER 

Månadsträffarna

Månadsträffarna hålls i Kyrkslätts Servicecentral den första måndagen varje månad kl. 13.30, förutom sommarmånaderna.

På månadsträffarna vill föreningen ge sina medlemmar tillfälle till trevlig samvaro samt erbjuda mångsidigt program med uppträdanden med sång och musik eller föreläsningar och information om aktuella ämnen.

Våren 2023

Uppdaterad 25.11.2022

Januari

Måndag 2.1 kl. 13.30 Månadsträff

Elisabeth Kajander berättar om det nya Välfärdsområdet,

Peter Ingo med sång och musik samt information.

Månadsträffens föredrag ser du här: Västra Nylands välfärdsområde

Februari

Måndag 6.2 kl. 13.30 Månadsträff

Födelsedagsfest med musik.

Mars

Måndag 6.3 kl. 13.30 Månadsträff

Karin Cederlöf berättar om problem som äldre och handikappade kan ha med myndigheterna. Diskussion. Musik.

Måndag 20.3 kl. 13.30 Minnesstund och Vårmöte

Vi minns våra avlidna medlemmar (2022) tillsammans med en präst och musik. Därefter föreningens Vårmöte.

April

Måndag 3.4 kl. 13.30 Månadsträff

          Ulrika Sjöholm berättar om Testamenten. Musik

Maj

Måndag 8.5 kl.13.30 Månadsträff

           Programmet öppet

Juni

Måndag 5.6 kl. 13.30 Månadsräff

Träffen på Wohls gård, ute i tältet samt rundvandring och musik.

Hösten 2022   

(Uppdaterad 11.10.2022)

September

Måndag 5.9 kl. 13.30 Månadsträff

Kerstin Karlberg berättar om gamla tider och om sin bok Gården. Eino Uikkanen uppträder med sång och Per-Olof Munck ackompanjerar.

Oktober

Måndag 3.10 kl. 13.30 Månadsträff

Födelsedagsfest och Månadsträff från kl. 13.30.
Musik och sång Pentti Hildén.

2-9.10.2022  De äldres vecka, program?

Måndag 24.10 kl. 13.30 Höstmöte.

November

Måndag 7.11 kl.13.30 Månadsträff

Anna-Maria Sundelin berättar om Oma Säästöpankkis verksamhet.
Musik och sång DoReMingå.

Fredag 18.11 kl. 09.00 – 12.00 Basar med Lotteri.

December

Måndag 5.12 kl. 13.30 Månadsräff

Grötfest
Musik, Kyrkslätts spelmän

Fredag 9.12 En ”självständighetsfest” på Majvik kl. 17.00 – 21.00.

Kyrkslätts krigsveteraner deltar eventuell också

.
________________________