Kyrkslätts pensionärer r.f.

VERKSAMHETSKALENDER 

Månadsträffarna

Månadsträffarna hålls i Kyrkslätts Servicecentral den första måndagen varje månad kl. 13.30, förutom sommarmånaderna.

På månadsträffarna vill föreningen ge sina medlemmar tillfälle till trevlig samvaro samt erbjuda mångsidigt program med uppträdanden med sång och musik eller föreläsningar och information om aktuella ämnen.

Hösten 2024

Vissa programpunkter är ännu öppna men mötasdagarna år fastställda.

September

Måndag 2.9 kl. 13.30 Månadsträff

Henrik Ekberg, Gustaf Mannerheim, Bolsjevismens svurne fiende.
Musik o sång

Oktober

Måndag 7.10 kl. 13.30 Månadsträff

Programmet öppet

November

Måndag 4.11 kl.13.30 Månadsträff

Programmet öppet

Fredag 8.11 kl. 15.00-19.00. jubileum

Föreningens 50-årsjubileum på Majvik

Måndag 25.11 kl. 13.30 Höstmöte.

Behandlas verksamhetsplan och budget för år 2025, val av ordförande och val av de i styrelsen som är i tur att avgå samt val av verksamhetsgranskare för år 2025.

Fredag 29.11 kl. 09.00 – 12.00 Basar med Lotteri.

December

Måndag 2.12 kl. 13.30 Månadsräff

Grötfest och pratfest. Allsång.

Våren 2024

Vissa programpunkter är ännu öppna men mötasdagarna år fastställda.

Januari

Måndag 8.1 kl. 13.30 Månadsträff

Johanna Pikkarainen HYTE
sång och musik samt information.

Februari

Måndag 5.2 kl. 13.30 Månadsträff

Födelsedagsfest samt Kerstin och Percca Munck.

Mars

Måndag 4.3 kl. 13.30 Månadsträff

FRK / Kyrkslätt, Förstahjälp i hemmet, Allsång?

Måndag 25.3 kl. 13.30 Minnesstund och Vårmöte

Vi minns våra avlidna medlemmar (2023) tillsammans med präst och musik.
Därefter föreningens Vårmöte.

April

Måndag 8.4 kl. 13.30 Månadsträff 

Kenneth Eriksson, kriminalitet i samhället, 
musik och sång. Sontags

Fredag 19.4.2024 kl. 09:00-12:00 Basar och Lotteri, Kerstin Karlberg, boken Vad korpen ser!

Maj

Måndag 6.5 kl.13.30 Månadsträff

Professor Alf Björklund och musik och sånggruppen VisLa

Juni

Måndag 3.6 kl. 13.30 Månadsträff

Träffen på Wohls gård, ute i tältet samt rundvandring och
musik och sång Johan (Jussi) Lindberg