Kyrkslätts pensionärer r.f.

Styrelsen för Kyrkslätts pensionärer rf för år 2022

Styrelsen 2020 med ordförande Leif Wikström sittande

Stående från vänster: Tom Lindberg, Gertrud  Engberg, Tuija Gröndahl, Glen Lindholm, Sonja Rönkkö, Kristina Mäenpää, Stig Johansson, Kerstin Enberg, Lisbeth Dannberg och Tor Korkman.

Styrelsens kontaktuppgifter 2023

Ordförande

    Wikström Leif         tel. 045 2121466     leif.c.wikstrom(åt)gmail.com

Vice ordförande

    Korkman Tor           tel. 0440 721203    tor.korkman(åt)gmail.com

Sekreterare

    Rönkkö Sonja         tel. 045 1607151    sonja.ronkko(åt)elisanet.fi

Kassör

    Enberg Kerstin       tel. 040 8292712    kerstin.enberg(åt)elisanet.fi

Övriga ledamöter

Reseledare           Gröndahl Tuija        tel. 0400 554562    grondahl.tuija(åt)elisanet.fi

Reseledare           Kärki Sol-Britt         tel.  040 8313609   sol-britt.karki(åt)pp.inet.fi

SPF-representant Lindholm Glen        tel. 045 3208006  glwilin@gmail.com

Musikkontakter     Johansson Stig        tel. 050 310 0740   stig.johansson(åt)live.fi

Idrottsverks.        Aspegren Christian tel. 0401766412 christian.aspegren@gmail.com

Suppleanter

                         Dannberg Lisbeth   tel  045 1366247   lisbeth.dannberg((åt)gmail.com

Medl.ansv.     Schreiber Solbritt    tel.  050 5222568   solbritt.schreiber(åt)saunalahti.fi

IT-ansvarig  utanför styrelsen 
                        
Lindberg Tom          tel. 040 5411442    tomhj.lindberg(åt)gmail.com
Verksamhetsgranskare
                        
Ekman Kurt            tel. 0400 412105    kurre.ekman(åt)gmail.com

 

E-postadresserna är kryptade för att robotar inte ska hitta dem för att skicka skräppost. Byt ut parenteserna och åt med @.