Kyrkslätts pensionärer rf

Styrelsen för Kyrkslätts pensionärer rf för år 2020

Styrelsen 2020 med ordförande Leif Wikström sittande

Stående från vänster: Tom Lindberg, Gertrud  Engberg, Tuija Gröndahl, Glen Lindholm, Sonja Rönkkö, Kristina Mäenpää, Stig Johansson, Kerstin Enberg, Lisbeth Dannberg och Tor Korkman.

Styrelsens kontaktuppgifter 2020

Ordförande

    Wikström Leif         tel. 045 2121466    leif.c.wikstrom(åt)gmail.com

Vice ordförande

    Korkman Tor          tel. 0440 721203    tor.korkman(åt)gmail.com

Sekreterare

    Mäenpää Kristina   tel. 050 5553933   stina.maenpaa(åt)elisanet.fi

Kassör

    Enberg Kerstin       tel. 040 8292712    kerstin.enberg(åt)elisanet.fi

Övriga ledamöter

    Gröndahl Tuija       tel. 0400 554562    grondahl.tuija(åt)elisanet.fi

    Johansson Stig      tel. 050 310 0740   stig.johansson(åt)live.fi

    Lindberg Tom         tel. 040 5411442    tomhj.lindberg(åt)gmail.com

    Lindholm Glen       tel. 045 3208006     glwilin(åt)gmail.com

    Rönkkö Sonja        tel. 045 1607151    sonja.ronkko(åt)elisanet.fi

Suppleanter

    Dannberg Lisbeth  tel  045 1366247   lissu.dannberg((åt)gmail.com

    Engberg Gertrud    tel  040 8292712   gpengberg(åt)hotmail.com

 

E-postadresserna är kryptade för att robotar inte ska hitta dem för att skicka skräppost. Byt ut parenteserna och åt med @.