Kyrkslätts pensionärer r.f.

Styrelsen för Kyrkslätts pensionärer rf för år 2024

Ordförande

Leif Wikström

leif.c.wikstrom@gmail.com

358 45 2121466

Viceordförande

Tor Korkman

tor.korkman@gmail.com

358 44 721203

Sekreterare

Sonja Rönkkö

sonja.ronkko@elisanet.fi

358 45 1607151

Kassör

Kerstin Enberg

kerstin.enberg@elisanet.fi

358 40 8292712

       
Övriga ordinarie  medlemmar    

Reseledare

Sol-Britt Kärki

sol-britt.karki@pp.inet.fi

358 40 8313069

SPF-representant

Glen Lindholm

glwilin@gmail.com

358 45 3208006

Idrottsverksamhet

Christian Aspegren

christian.aspegren@gmail.com

358 40 1766412

Suppleant

Lisbeth Dannberg

lisbeth.dannberg@gmail.com

358 45 1366247

Sppleant,
medlemsärenden

Solbritt Schreiber

solbritt.schreiber@saunalahti.fi

358 50 5222568

IT-Ansvarig utan-
för styrelsen

Tom Lindberg

tomhj.lindberg@gmail.com

358 40 5411442

Verksamhets-
granskare

Kurt Ekman

kurt.ekman@gmail.com

358 400 412105

Verksamhets-
granskare
Harry Rask harry.rask@kolumbus.fi 358 40 4103506
Ny styrelse-
medlem

Kerstin Grönqvist

kerstin.gronqvist@gmail.com

358 40 5065183

Ny styrelse-
medlem

Håkan Taubert

hakan.taubert@kolumbus.fi

358 50 3234361